10 màn ngược dòng kinh điển ở lượt về C1 để Chelsea noi theo

10 màn ngược dòng kinh điển ở lượt về C1 để Chelsea noi theo

Một buổi tập của PSG Thua 0-4 ở lượt đi, Barcelona tạo nên một trong những màn ngược dòng đỉnh