Từ khi còn nhỏ, nó đã là một đùi!Wu lei 9 -year -old Video chảy ra: Single Knife lắc cửa và hiển thị ra hoa Agen Taruhan Bola trực tuyến

Từ khi còn nhỏ, anh đã là một đùi!Wu Lei 9 -year -old Video chảy ra: Single Knife Shakes The Does để hiển thị bông hoa [Agen Taruhan Bola trực tuyến]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 4 tháng 8: Vào ngày 4 tháng 8, Wu Lei chính thức Weibo đã phát hành một võ thuật.Lei đã tham gia vào giải vô địch “Beibei Cup” khi anh ấy 9 tuổi