Bạn đọc viếtKhai quật được bộ quy tắc đá bóng đường phố

Khi còn là trẻ em, có mấy ai chưa từng ra phố đá bóng với bạn bè. Ở đó không có trọng tài, không có đường biên, không có khung thành, nhưng những trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi…