80 -year -old Ferguson’s Face!Langnick: Tôi không nghĩ rằng người chơi không làm việc đủ chăm chỉ để chú thích Sepak Bola

Khuôn mặt của Ferguson 80 tuổi!Langnick: Tôi không nghĩ rằng người chơi không làm việc chăm chỉ để làm việc chăm chỉkhông có phép lạ. Khi điểm số trở thành 1-2