Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2022

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2022

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 và tiệc trưa do Chủ tịch