VPF từ chối họp bất thường theo kiến nghị từ CLB HAGL, Hải Phòng

VPF từ chối họp bất thường theo kiến nghị từ CLB HAGL, Hải Phòng

VPF phúc đáp các CLB về việc họp bất thườngCuối tháng 8/2021, CLB HAGL, Hải Phòng, SLNA, Bình Dương,