cờ thần

cờ thần

Làng cờ có thần đồng mới【cờ thần】:Chuyến tham dự Giải cờ vua học sinh thế giới 2015 của các kỳ thủ V