còi vàng 2012

còi vàng 2012

“Còi vàng” giữ được danh hiệu【còi vàng 2012】:Ông Vinh dẫn đầu với 352 điểm trong khi đàn anh Bảo Lin