BốcthămchiabảnggiảibóngđáCúpchungcưHàNộilần4năm2017

Ngày 6/8 tới, giải bóng đá cúp chung cư lần 4 năm 2017 sẽ chính thức được khởi tranh tại sân bóng Cường Quốc, Hà Trì, Hà Đông.