Vòng4Lượt2GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017ĐànPhímcầmhoàTổCatrongtrậncầumãnnhãn

Vòng 4 Lượt 2 Giải Bóng Đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017 chứng kiến trận hòa mãn nhãn giữa Đàn Phím và Tổ Ca.