Xuân Trường, Văn Thanh trổ tài tâng bóng đầy nghệ thuật trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Xuân Trường, Văn Thanh trổ tài tâng bóng đầy nghệ thuật trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Chiều 30/9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF trong bầu

Xuân Trường, Văn Thanh trổ tài tâng bóng đầy nghệ thuật trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Xuân Trường, Văn Thanh trổ tài tâng bóng đầy nghệ thuật trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Chiều 30/9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF trong bầu