Những điều chưa biết về thủ môn Đặng Văn Lâm

Những điều chưa biết về thủ môn Đặng Văn Lâm

1. Tên tiếng Nga của Đặng Văn Lâm là Lev Sonovich Dang (gọi tắt là Lev) Anh sinh vào ngày 13/8/1993,