Bộ sưu tập đầy đủ của Wu Lei: 4 bước chân vào cửa 3 lần để bắn những cái búa đầu trống gần như bị gãy cửa Nama nama Pemain Bola Terkeeal

Bộ sưu tập đầy đủ đầy đủ của Wu Lei: 4 bước chân vào cửa và 3 lần để bắn những cái búa đầu trống.