Tội lỗi Inter Milan!Khuôn mặt của Bidal gầm gừ và trọng tài trong 6 giây để ăn 2 màu vàng và trừng phạt Pemain Bola Đức

Tội lỗi Inter Milan!Khuôn mặt của Bidal, trọng tài gầm gừ trong 6 giây và 2 màu vàng đã được gửi đi.[Pemain Bola Đức]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 11: 4 giờ sáng Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 11