số áo gullit

“Genio” của San Siro【số áo gullit】:Dấu giày trên sân cỏ“Genio” của San SiroMùa hè năm 1992, Savicevi