ted trần

ted trần

Phóng viên mắc Covid-19 khi đưa tin đội tuyển Việt Nam ở UAE vẫn phải thở oxy【ted trần】:Phóng viên P