Ban tổ chức Siêu Cúp Quốc gia lên tiếng giải thích về sự cố để em bé mặc ít áo dưới thời tiết lạnh giá

Ban tổ chức Siêu Cúp Quốc gia lên tiếng giải thích về sự cố để em bé mặc ít áo dưới thời tiết lạnh giá

Nguyên văn lời giải thích của ban tổ chức Siêu Cúp Quốc gia như sau: “Trước tình hình thời tiết giá