Man Utd hụt tiền vệ 42 triệu USD vào tay PSG

Man Utd hụt tiền vệ 42 triệu USD vào tay PSG

Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tại buổi thương thảo ngày 17/6, PSG đề nghị trả 4