Được Trợ lý Lee Young-jin động viên, Văn Toàn đá chính trước Olympic Nhật Bản?

Được Trợ lý Lee Young-jin động viên, Văn Toàn đá chính trước Olympic Nhật Bản?

Video: Trợ lý Lee Young-jin động viên Văn Toàn. Phạm Huyền/Sport516h chiều nay (19/8), đội tuyển Oly