Vòng8NgoạiHạngVinh2018:MụctiêuTop3củaAritavàcúnướcrútmangtênVănMinhVòng8NgoạiHạngVinh2018:MụctiêuTop3củaAritavàcúnướcrútmangtênVănMinh

Văn Minh sau màn khởi đầu hoàn hảo trong ngày khai mạc HPL S6 sẽ tiếp tục quay lại với Ngoại hạng Vinh để thực hiện cú nước rút cuối cùng hướng đến chức vô địch năm nay.