Info “hung thần” Ma Ning – vị trọng tài tai tiếng người Trung Quốc sẽ cầm còi trận Việt Nam – Campuchia

Info “hung thần” Ma Ning – vị trọng tài tai tiếng người Trung Quốc sẽ cầm còi trận Việt Nam – Campuchia

Trọng tài Ma Ning sinh năm 1979. Sự nghiệp trọng tài của ông bắt đầu từ năm 2005 với những lần bắt c